Klub Astronomiczny Almukantarat

O Klubie

Klub Astronomiczny Almukantarat działa od 1983 roku. Zajmujemy się popularyzacją astronomii wśród młodzieży szkół średnich z całej Polski. Organizujemy w tym celu obozy, zimowiska i spotkania śródroczne. Staramy się je organizować w atrakcyjnych turystycznie miejscach tak, aby były one nie tylko szkołą, ale również wypoczynkiem. W trakcie spotkań odbywają się zajęcia z astronomii, fizyki, informatyki prowadzone przez zawodowych astronomów oraz przez studentów. Młodzież ma także szanse przeprowadzić własne obserwacje astronomiczne.

Dużą zaletą naszych spotkań jest możliwość sprawdzenia własnych umiejętnosci dydaktycznych. Młodzież przygotowuje i wygłasza krótkie wystąpienia na tematy związane z astronomią. Staramy się, aby nasze spotkania miały zawsze pewien temat przewodni (np. „Układ Słoneczny”, „Ewolucja gwiazd”), i aby treści wystąpień tworzyły spójną całość. Obozy i seminaria nie tylko wiec „uczą” lecz również „uczą uczyć”.

Spotkanie z astronomią w naszym Klubie nie jest jednorazowe. Młodzież, która na pierwszym spotkaniu „złapie bakcyla astronomii” i zakocha się w gwiazdach (bądź w poznanej na obozie osobie...), ma możliwość kontynuowania pracy na kolejnych spotkaniach. Wielką zaletą organizowanych imprez jest możliwość poznania przyjaciół o zbliżonych zainteresowaniach z innych regionów kraju. Przez kilkanaście lat naszej działalności w naszych spotkaniach uczestniczyło kilkaset osób. Organizatorami naszych spotkań są osoby które z Klubem współpracują od wielu lat. Wszyscy oni zaczynali jako uczestnicy. Jednak jako że praca w Klubie nie jest tylko bierna i nie polega jedynie na słuchaniu wykładów, ale jest również czynna (prezentacja własnej pracy), uczestnicy spotkań coraz aktywniej uczestniczą w organizacji spotkań i powoli stają się kadrą.

Do naszych osiągnięć zaliczyć możemy wyprawy na obserwacje całkowitego zaćmienia Słońca: do Finlandii w 1990, na Węgry w 1999, oraz do Turcji w 2006 roku. Staramy się, aby młodzież spotykająca się na obozach „Almukantaratu” brała udzial w olimpiadach i konkursach organizowanych w kraju i za granicą. Często z sukcesami: wiele razy „nasi ludzie” wygrywali przedmiotowe olimpiady fizyczne i astronomiczne. Obecnie nasi byli podopieczni studiują bądź pracują na polskich i zagranicznych uczelniach, zajmując się astronomią, fizyką, matematyką jako doktoranci i doktorowie. Wśród osób związanych z Almukantaratem jest również profesor, a także członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Rozwijamy się również w innych specjalizacjach: osoby, które przyjeżdżały na nasze obozy i seminaria astronomiczne, zajmują się dziś również biologią, medycyną, prawem czy ekonomią.

Przełom wieków w naszym Klubie był przełomem informatycznym. Swoje działania edukacyjne na niwie astronomii postanowiliśmy rozszerzyć o społeczność internetową. Uruchomiliśmy pierwszy Polski Portal Astronomiczny o dźwięcznej nazwie AstroNet. Obecnie AstroNet stoi na trzech kolumnach: AstroNEWS, gdzie codziennie można znaleźć naświeższe informacje astronomiczne; AstroLINKS, czyli obszerna baza danych o internetowych stronach astronomicznych; oraz AstroGALLERY zawierająca olbrzymie źródło zdjęć i obrazków astronomicznych. Wszystko przeplecione jest wyszukiwarką, która pozwala szybko znaleźć potrzebną informację. Wszystkich serdecznie zapraszamy do AstroNETu.