Wycieczka po Załęczańskim Niebie

Prezentowana kolekcja zdjęć została wykonana przez uczestników tegorocznych letnich obozów astronomicznych (w dniach 28.07-25.08.2002) zorganizowanych przez Klub Astronomiczny Almukantarat. Obozy jak co roku zorganizowaliśmy w ośrodku harcerskim Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim koło Wielunia (województwo łódzkie).

Wspaniałe warunki obserwacyjne i wypożyczony przez ośrodek sprzęt (mimo swej długiej historii, Klub nie dysponuje własnym teleskopem) pozwoliły na wykonanie załączonych zdjęć.

W tym roku po raz pierwszy wykorzystaliśmy wypożyczoną przez pana Grzegorza Wrochnę kamerkę internetową Philips Vesta Pro, przystosowaną do wykonywania zdjęć o dowolnie długich czasach naświetlania. Udostępnione przez ośrodek dwa teleskopy firmy Uniwersał o średnicy zwierciadeł 15 centymetrów, standardowy obiektyw fotograficzny od aparatu Zenith, dwa telekonwertery oraz laptop przywieziony przez jednego z opiekunów zamykają listę wykorzystanego sprzętu. Do obróbki wykorzystaliśmy programy takie jak IRIS, czy Paint Shop Pro.

Wszystkie zdjęcia były na bieżąco publikowane w Internecie, na łamach prowadzonego przez Klub i jego sympatyków portalu astronomicznego AstroNET.Plansza prezentuje plamy słoneczne dostrzegalne na powierzchni naszej gwiazdy 16 sierpnia 2002 o godzinie 14:15. Wszystkie fotografie wykonano przy pomocy 15-centymetrowego teleskopu systemu Newtona oraz umieszczonej w jego ognisku kamerki internetowej Philips Vesta Pro. Do wykonania zdjęć umieszczonych w niebieskim rogu (żółte numery) dodatkowo użyto telekonwertera ×3 oraz poddano je obróbce (uśrednianie wielu ekspozycji). Położenie wszystkich plam zostało precyzyjnie zaznaczone na schemacie w centrum.
Zdjęcie wykonano kamerką internetową Philips Vesta Pro zamocowaną do teleskopu systemu Newtona w montażu paralaktycznym bez prowadzenia. Zdjęcie składa się z trzech osobnych części, każda jest wynikiem sumowania od kilkunastu do kilkudziesięciu klatek. Schemat precyzyjnie pokazuje lokalizację każdej grupy plam.
Zdjęcie prezentuje grupę plam słonecznych. Wykonano je przy pomocy 15-centymetrowego teleskopu systemu Newtona bez prowadzenia, kamerki internetowej Philips Vesta Pro umieszczonej w ognisku oraz telekonwertera ×3. Kontrastowa paleta barw uwypukla strukturę plam.
Grupa plam słonecznych (oznaczona liczbą 57) została sfotografowana przy pomocy kamerki internetowej Philips Vesta Pro zainstalowanej w ognisku głównym 15-centymetrowego teleskopu systemu Newtona bez prowadzenia. Zdjęcie jest wynikiem obróbki numerycznej kilkunastu klatek.
Zdjęcie wykonano 29 lipca 2002 roku o godzinie 1:29 (czasu letniego). Faza Księżyca wynosi około 80 procent (ubywa). Do wykonania fotografii użyto kamery internetowej Philips Vesta Pro zainstalowanej w ognisku głównym 15-centymetrowego teleskopu systemu Newtona bez prowadzenia. Zdjęcie jest mozaiką kilkunastu obrazów, kolory nieco zmodyfikowano.
Zdjęcie wykonano 30 lipca 2002 roku o godzinie 1:26 (czasu letniego). Faza Księżyca wynosi około 72 procent (ubywa). Do wykonania fotografii użyto kamery internetowej Philips Vesta Pro zainstalowanej w ognisku głównym 15-centymetrowego teleskopu (systemu Newtona, bez prowadzenia). Zdjęcie jest mozaiką kilkunastu obrazów.
Zdjęcie Księżyca w fazie 63 procent (ubywającego) wykonano 15-centymetrowym teleskopem systemu Newtona bez prowadzenia oraz kamerką internetową Philips Vesta Pro. Zdjęcie jest mozaiką kilkunastu obrazów.
Mozaika Księżyca z kilkudziesięciu obrazów. Faza wynosi około 25 procent (ubywa). Wykorzystano 15-centymetrowy teleskop systemu Newtona bez prowadzenia, telekonwerter ×2 i kamerkę internetową Philips Vesta Pro. Zmodyfikowaliśmy trochę kolory.
Mozaika Księżyca złożona z kilkudziesięciu obrazów. Faza wynosi około 91 procent (przybywa). Wykorzystano 15-centymetrowy teleskop systemu Newtona bez prowadzenia, telekonwerter ×2 i kamerkę internetową Philips Vesta Pro. Kolory zostały nieco zmodyfikowane.
Ta fotografia Księżyca w chwilę po pełni została wykonana przy pomocy teleskopu systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm, kamerki internetowej Philips Vesta Pro, oraz telekonwertera ×2. Faza wynosi około 99 procent (ubywa). Zdjęcie charakteryzuje się wysoką rozdzielczością dzięki temu, iż jest mozaiką kilkudziesięciu ekspozycji.
Widoczna na zdjęciu mozaika przedstawiająca fragment Księżyca powstała z nałożenia kilkudziesięciu klatek. Wykorzystano 15-centymetrowy teleskop systemu Newtona bez prowadzenia, telekonwerter ×3 i kamerkę internetową Philips Vesta Pro. Kolory zostały nieco zmodyfikowane.
Zdjęcie wykonano teleskopem systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm bez prowadzenia, przy użyciu telekonwertera ×2 i kamerki internetowej Philips Vesta Pro umieszczonej w ognisku teleskopu. Ostateczny obraz jest wynikiem sumowania kilkudziesięciu klatek. Pasy są wyraźnie widoczne, zwłaszcza w kontrastowej palecie barw.
Zdjęcie jest wynikiem nałożenia fotografii Jowisza na zdjęcie księżyców planety. Zadbano o poprawne wzajemne ułożenie tarczy planety i księżyców. Oba zdjęcia wykonano teleskopem systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm bez prowadzenia i kamerki internetowej Philips Vesta Pro umieszczonej w ognisku teleskopu. Do fotografii tarczy wykorzystano dodatkowo telekonwerter ×2.
Zdjęcie wykonano teleskopem systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm bez prowadzenia, przy użyciu kamerki internetowej Philips Vesta Pro umieszczonej w ognisku teleskopu. Ostateczny obraz jest wynikiem sumowania kilkudziesięciu klatek. Schemat wykonano w programie SkyMap. Widoczne są wszystkie księżyce galileuszowe.

Zdjęcie wykonano teleskopem systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm bez prowadzenia, telekonwerterem ×2 i kamerką internetową Philips Vesta Pro umieszczoną w ognisku teleskopu. Ostateczny obraz jest wynikiem obróbki kilkudziesięciu klatek. Schemat wykonano w programie SkyMap.
Zdjęcie siódmej planety Układu Słonecznego wykonano 21 sierpnia 2002 roku o godzinie 2:54. Zastosowano kamerkę internetową Philips Vesta Pro z obiektywem 58mm. Skala jasności jest logarytmiczna.
Zdjęcie prezentuje fragment gwiazdozbioru Delfina. Zostało wykonane przy pomocy kamerki internetowej Philips Vesta Pro oraz obiektywu 58 mm. Warto zwrócić uwagę na osiągnięty zasięg oraz różne barwy gwiazd. Skala jasności jest logarytmiczna.
Alkor i Mizar. Mizar pięknie rozdzielony przy pomocy 15-cm teleskopu systemu Newtona bez prowadzenia i kamerki internetowej Philips Vesta Pro. Skala jasności jest logarytmiczna.
Zdjęcie Epsilonów Lutni wykonano teleskopem systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm bez prowadzenia, przy użyciu kamerki internetowej Philips Vesta Pro umieszczonej w ognisku teleskopu. Ostateczny obraz jest wynikiem sumowania kilkudziesięciu klatek. Schematy wykonano przy użyciu programu SkyChart III.
Na fotografii widoczna jest gwiazda podwójna Albireo znajdująca się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Warto zwrócić uwagę na różne kolory gwiazd składowych. Zdjęcie wykonano teleskopem systemu Newtona o średnicy zwierciadła 15 cm bez prowadzenia, przy użyciu kamerki internetowej Philips Vesta Pro umieszczonej w ognisku teleskopu. Ostateczny obraz jest wynikiem sumowania kilkudziesięciu klatek. Schematy wykonano w programie SkyChart III.
Gromada otwarta Wieszak (gromada Brocchiego). Zdjęcie wykonano kamerką Philips Vesta Pro bez prowadzenia i jest ono sumą kilkudziesięciu 5-sekundowych ekspozycji. Skala jasności jest logarytmiczna.
Zdjęcie Plejad wykonano przy pomocy kamerki internetowej Philips Vesta Pro z obiektywem 58mm. Zdjęcie jest wynikiem sumowania 100 klatek naświetlanych po 5 sekund. Skala jasności jest logarytmiczna.
Zdjęcie nieba w pobliżu galaktyki M31. Obok Wielkiej Mgławicy w Andromedzie dostrzec można dwie satelitarne galaktyki - M32 i M110. Do wykonania fotografii użyto kamerki internetowej Philips Vesta Pro z obiektywem 58 mm. Obraz jest sumą kilkudziesięciu 10-sekundowych ekspozycji. Skala jasności jest logarytmiczna.


File translated from TEX by TTH, version 3.32.
On 18 Feb 2003, 03:25.