Klub Astronomiczny „Almukantarat”

O stronie / About the site

Twórcą aktualnej postaci witryny Klubu jest Paweł Laskoś-Grabowski, również odpowiedzialny za jej zawartość. Webmaster dziękuje Mieczysławowi „despowi” Bąkowi za inspirujące rozwiązania w zakresie technologii CSS oraz Janowi „yanoo” Dudulskiemu za wsparcie techniczne.

Wszystkie teksty, fotografie, grafiki i inne utwory zawarte na stronie są własnością ich autorów lub Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. Kopiowanie i używanie bez zgody autorów dozwolone tylko w celach naukowo-dydaktycznych.

Strona jest zgodna ze standardem HTML 4.01 Strict.

  • Strona zgodna ze standardem HTML 4.01 Strict

Arkusze stylów (ogólnydostosowany do MSIE6–7) używane przez stronę zgodne są ze standardem CSS 2.1.

  • Arkusz stylów general.css zgodny ze standardem CSS 2.1
  • Arkusz stylów msie.css zgodny ze standardem CSS 2.1

The current version of the site was created by Paweł Laskoś-Grabowski, also responsible for its content. The webmaster would like to thank Mieczysław ‘desp’ Bąk for inspiring CSS solutions and Jan ‘yanoo’ Dudulski for technical support.

Also, the following people worked on English language contents of the site: Marcin Mycek, Wojciech Rutkowski, Jan Urbański, Aleksandra Woźniak, Rafał Zięba.

All texts, photos, images and other works are property of their authors or ‘Almukantarat’ Astronomy Club. Unauthorised use allowed for scientific purposes only.

The site is HTML 4.01 Strict-compliant.

  • HTML 4.01 Strict-compliant site

Style sheets (general and optimised for MSIE6–7) used by this site are CSS 2.1-compliant.

  • general.css is CSS 2.1-compliant
  • msie.css is CSS 2.1-compliant

Menu