Delegacja Klubu na CREDO Workshop 2019

W dniach 21-22 listopada delegacja Klubu w składzie: Jacek Gębala, Prezes i Kacper Lawera, Sekretarz wzięła udział w CREDO Workshop 2019 Opavie k. Ostravy w Czechach, na zaproszenie członków i koordynatorów projektu międzyinstytucjonalnego CREDO. W trakcie warsztatów związanych z grantem z Funduszu Wyszehradzkiego, Prezes i Sekretarz przedstawili działalność naszego Klubu, a także zaproponowali czynny udział Klubu w działaniach projektu w sferze edukacyjnej i młodzieżowej.

Space Forum 2019 w Olsztynie

Sekretarz Kacper Lawera wziął udział w imieniu Klubu w Space Forum 2019 w Olsztynie – dwudniowym spotkaniu astronomicznych organizacji pozarządowych, a także instytucji i podmiotów realizujących zadania w zakresie upowszechniania i popularyzacji wiedzy o Wszechświecie oraz technologii kosmicznych z całego kraju. Całość została zorganizowana w przededniu XXXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.