Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej: almukantarat.pl oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony.

1. Definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności

a) Administrator (lub „Administrator danych”) – Administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO;

b) Strona – strona internetowa prowadzona pod domeną almukantarat.pl;

c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

d) Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony almukantarat.pl oraz ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę, oraz zawierający informacje o plikach cookies.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

a) Administratorem danych jest Klub Astronomiczny Almukantarat (adres: https://www.almukantarat.pl), będący stowarzyszeniem non-profit.

b) Przetwarzanie danych osobowych oraz ochrona prywatności Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

c) Administrator danych pobiera następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Powyższe dane pobierane są wyłącznie od osób, które publikują swoje artykuły na Stronie. W celu napisania i opublikowania swojego artykułu należy założyć konto na Stronie – informacje podane w profilu można w każdej chwili samodzielnie zmienić.

d) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane na Stronie, przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych; sprostowania swoich danych; ograniczenia przetwarzania; usunięcia danych, które wiążę się z usunięciem konta; wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e) Administrator jest zobowiązany i uprawniony do udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

f) Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Podawane dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. W celu dodatkowego zabezpieczenia danych używany jest bezpieczny protokół SSL szyfrowany kluczem 128-bitowym.

3. Pliki cookies na Stronie

a) W związku z prowadzeniem Strony Administrator danych wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzane są różne strony internetowe. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

b) Na Stronie używane są różne pliki cookies, przede wszystkim: Google Analytics. Administrator posługuje się plikami cookies do anonimowego śledzenia ruchu na stronie (w tym m.in. demografii) w celach statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze Strony. Pliki cookies wykorzystywane są także do optymalizacji procesu korzystania ze Strony.

c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie akceptują pliki cookies, ale Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić akceptowalność (lub odrzucanie) cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji na Stronie.

d) Podczas wizyty na Stronie Użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookies poprzez stosowny komunikat. Dalsze korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszej “Polityki prywatności”. Po kliknięciu w przycisk “OK, rozumiem”, komunikat o cookies nie będzie się ponownie pojawiać.

e) Na Stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Statystyki oglądalności

Administrator Strony wykorzystuje dostępne systemy analizy ruchu na witrynie, które umożliwiają generowanie statystyk oglądalności. Gromadzone dane informatyczne są anonimowe i służą jedynie celom statystycznym. Administrator pobiera informacje na temat m.in. liczby odsłon, czasu spędzonego na stronie, liczby odwiedzin, stosowanej przeglądarki, itp.

5. Kontakt

Wszelką korespondencję w zakresie związanym z administrowaniem danymi osobowymi oraz niniejszą Polityką prywatności należy kierować pocztą elektroniczną na adres email: klub@almukantarat.pl.