Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Strona dotyczy edycji konkursu z roku 2023/2024

Klub Astronomiczny Almukantarat rozpisał w roku szkolnym 2023/2024 konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół średnich (dodatkowo dla zdolnych uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej) w województwie mazowieckim oraz zorganizował Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla laureatów konkursu.

Jak wziąć udział?

1. Napisz pracę o tematyce astronomiczno-astronautycznej w terminie do 16 lutego 2024 r. zgodnie z Regulaminem etapu mazowieckiego OMSA.

2. Wyślij swoją pracę na adres omsa@almukantarat.pl.

3. Wygłoś swój referat podczas sesji referatowej 24 lutego 2024 r.

4. Do 3 laureatów etapu wojewódzkiego biorą udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. Termin tegorocznego finału OMSA to 21-23 marca 2024 r.

Praca pisemna

Pamiętaj, że pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4, czyli od 7200 do 18000 znaków.  Każda strona powinna być opatrzona numerem kolejnym i nazwiskiem autora. Na stronie tytułowej należy podać:
1) imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu;
2) numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika (uczestników);
3) nazwę szkoły wraz z jej adresem, telefon do szkoły, klasę;
4) imię i nazwisko nauczyciela, z którego pomocy korzystał autor;
5) spis literatury i innych źródeł informacji, z jakich korzystał autor referatu: autor i tytuł książki lub artykułu, rok wydania książki, nazwa czasopisma oraz numer i rocznik; tytuły i inne dane programów komputerowych (np. multimedialnych encyklopedii); dokładne adresy stron www, z jakich autor korzystał;
6) jeżeli do pisemnej pracy dołączony jest program lub prezentacja komputerowa, podać należy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu oraz wymienić lub dołączyć oprogramowanie niezbędne do obejrzenia prezentacji.

Więcej o OMSA

Obóz astronomiczny

Almukantarat organizuje również etap eliminacyjny OMSA podczas swoich obozów astronomicznych dla uczestników obozów. Więcej szczegółów na stronie obozowej sesji referatowej.