Wiedza

W tym dziale publikujemy referaty i prezentacje wygłaszane na spotkaniach klubowych, a także nagrane wykłady z obozów oraz „Piątkowych wykładów”. W zamierzeniu ma to być skarbnica wiedzy, a przede wszystkim sposób na docenienie pracy, którą wkładają wszyscy autorzy.

Uwaga: przy nazwisku autora referatu/wykładu widnieje rok, w którym temat został opracowany. W starszych artykułach część informacji mogła się zdezaktualizować – zwłaszcza przy tematach dotyczących dziedzin szybko się rozwijających.

Astronautyka
Astronomia wysokich energii
Ewolucja gwiazdowa
Droga Mleczna
Galaktyki aktywne
Kosmologia
Czarne dziury
Gwiazdy neutronowe
Księżyc
Małe ciała Układu Słonecznego
Planety
Słońce
Fizyka
Materiały różne

Anglojęzyczne materiały i prezentacje przygotowane przez naszego współpracownika z Uniwersytetu w Luksemburgu, Yanna Kempfa (2008):

Prace konkursowe

Galeria prac konkursowych


Ten zbiór nie mógłby istnieć bez pomocy Agaty Karskiej, Wojciecha Rutkowskiego, Tomasza Sowińskiego, Łukasza Wiśniewskiego i innych, którzy na przestrzeni lat zbierali referaty i przygotowywali je do umieszczenia na tej stronie.