Władze

W naszym Klubie, tak jak w każdej organizacji wybierane są Władze Klubu.
Jesteśmy organizacją demokratyczną i zgodnie ze Statutem Klubu raz na dwa lata odbywają się wybory.
Aktualnie struktura Władz jest następująca:

Organ nadzoru

Komisja Rewizyjna

Komisje i zespoły

Działanie naszego Klubu wspierają powołane przez Zarząd komisje oraz zespoły problemowe. Jeśli chcesz czynnie wesprzeć nasze działania, możesz do nich dołączyć:

Komisja obserwacyjna
Maksymilian Celiński – Przewodniczący
Komisja ds. dydaktycznych
Laura Meissner – Przewodnicząca
Komisja ds. informatycznych
Michał Siwiec – Przewodniczący,
Maciej Wizerkaniuk – zastępca przewodniczącego
Komisja ds. promocji Klubu
Aleksandra Walczybok – Przewodnicząca
Komisja ds. kierunków rozwoju Klubu
Wojciech Rutkowski – Przewodniczący