Spotkania

Poniżej znajdują się zbliżające się obozy, seminaria, warsztaty lub pikniki, na których będziemy:

Mapa spotkań

Klubowa działalność koncentruje się na organizacji spotkań o różnym charakterze, na których członkowie i przyjaciele Klubu wymieniają się wiedzą i doświadczeniami oraz spędzają czas na wspólnych rozrywkach. Spotkania te odbywają się w najróżniejszych zakątkach naszego kraju, czasem również poza jego granicami, a nawet na innych kontynentach. Poniższa mapka przedstawia geograficzne rozmieszczenie miejsc, gdzie dotychczas się spotykaliśmy.

Pinezki czerwone oznaczają miejsca organizacji obozów letnich, niebieskie — zimowisk, zielone — seminariów, żółte — pozostałych spotkań. Pinezki wielokolorowe oznaczają miejsca, gdzie odbywały się spotkania różnych typów. Lata (a w przypadku seminariów również pory roku) spotkań podane są w opisach miejsc, dostępnych po kliknięciu w odpowiednią pinezkę.

Obozy letnie

Pierwsze obozy organizowane przez Klub (który podówczas nie był jeszcze formalnie stowarzyszeniem, ani nie miał nazwy) miały miejsce we Fromborku. Później — z jednoroczną przerwą — naszą stałą przystanią zostało Załęcze Wielkie, a dokładniej — Centralna Szkoła Instruktorów Harcerskich (dziś Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy) ZHP „Nadwarciański Gród”. Dogodne usytuowanie pośród lasu, w dużej odległości od większych miast (których zanieczyszczenie atmosfery, zarówno gazami, jak i rozproszonym światłem, uniemożliwia prowadzenie obserwacji astronomicznych), a także lokalizacja w centrum Polski i w pobliżu linii kolejowej, są dla nas niezaprzeczalnymi atutami. W pobliżu ośrodka znajdują się wszystkie atrakcje Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, których zwiedzanie jest stałym punktem naszych obozów. W odległości kilku godzin jazdy autobusem jest również Chorzów i Planetarium Śląskie, stąd też uczestnicy obozów regularnie odwiedzają tę wyjątkową placówkę.

W ostatnich latach gościliśmy również w stanicy harcerskiej „Biały Brzeg” pod Rączkami w woj. świętokrzyskim — równie malowniczym miejscu o podobnych walorach astronomicznych.

Zimowska​

Zimowiska, czy też bardziej formalnie „Zimowe Warsztaty Naukowe” to tygodniowe spotkania organizowane przez Klub w okolicach ferii zimowych. Zimowiska nie mają stałego miejsca jak obozy letnie, odbywały się już m.in. w Załęczu (choć oczywiście nie pod namiotami, a w budynkach hotelowych), Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, Zielonej Górze, Olsztynku i Krakowie. Kilkukrotnie zawitaliśmy również do harcerskiego ośrodka w Rogalinku pod Poznaniem — organizacja spotkania tamże pozwalała na zaaranżowanie wizyt w Borówcu — w Centrum Badań Kosmicznych oraz obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.

Seminaria​

Seminaria astronomiczne są kilkudniowymi spotkaniami organizowanymi wiosną i jesienią każdego roku. Ich celem — poza naszą statutową popularyzacją astronomii i nauk pokrewnych — jest zachęcanie uczestników do aktywności turystycznej i poznawania własnego kraju. Odbywały się one w najróżniejszych miejscach Polski: poza najliczniej odwiedzanym Załęczem także w górach (Góry Sowie, Beskidy, Gorce, Pieniny, Bieszczady), nad morzem, na Mazurach; w wielkich miastach (Wrocław, Poznań, Warszawa), maleńkich wsiach (Charzykowy, Gawrych-Ruda, Potarzyca) i poza nimi (schroniska górskie). Wciąż jednak dbamy o odpowiedni poziom naukowy spotkań — tam, gdzie to tylko możliwe, współpracujemy z miejscowymi uczelniami i organizujemy dla uczestników spotkania z ich pracownikami.

Zjazdy Klubu

Zjazdy zwyczajne Klubu to organizowane co 2 lata spotkania członków naszej organizacji, na których m.in. wybieramy nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, a także decydujemy o kierunku rozwoju Klubu. Zjazdy Nadzwyczajne mogą być zwołane w okresie między dwoma Zjazdami zwyczajnymi, jeśli jest taka potrzeba. Zjazdy od lat organizowane są w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Inne spotkania​

Poza cyklicznie odbywającymi się obozami, zimowiskami i seminariami, miało miejsce kilka innych spotkań. Najbardziej szczycimy się organizacją zagranicznych wypraw mających na celu obserwacje całkowitych zaćmień Słońca: w 1990 w Järvenpää (Finlandia), w 1999 w Siófok (Węgry), i w 2006 w Side (Turcja). Ten ostatni wyjazd był możliwy tylko dzięki wsparciu programu UE „Młodzież”. Inne imprezy zorganizowane we współpracy z tą organizacją to spotkania z grupami młodych astronomów z Turcji i Macedonii w Załęczu w 2006 i w Krakowie w 2007 roku.