Komisja informatyczna

Adres kontaktowy: support@almukantarat.pl
Przewodniczący:
Michał Siwiec
Zastępca przewodniczącego: Maciej Wizerkaniuk

Zadania komisji:

  • konfiguracja i utrzymanie systemu operacyjnego Linux (Ubuntu) oraz zarządzanie maszyną wirtualną w chmurze Azure,
  • implementacja i zarządzanie kontenerami Docker oraz LXC, hosting i utrzymanie stron internetowych, w tym głównej strony Klubu, stron dotyczących obozów astronomicznych i spotkań, oraz polskiego portalu astronomicznego AstroNET,
  • tworzenie i zarządzanie aplikacjami własnego autorstwa na platformie GitHub,
  • administrowanie usługą Google Workspace,
  • reagowanie na bieżące problemy związane z infrastrukturą informatyczną.