Jak napisać dobry abstrakt?

1. Zadbaj o prawidłowy styl – pisz konkretnie, ale nie suchym słownictwem naukowym (szczególnie, jeżeli terminy wytłumaczysz dopiero w referacie). Spróbuj dołączyć pytania retoryczne, hipotezy, aby zainteresować przyszłego słuchacza.

„Język hiszpański – historia i współczesność”

NIE:
Opowiem o historii wykształcania się cech współczesnego hiszpańskiego z łaciny, m.in. palatalizacji, frykatyzacji oraz opuszczaniu zbitek spółgłoskowych. Pokażę lingwistyczne pozostałości po Kalifacie Kordoby. Opiszę także zanik rozróżnienia pomiędzy spółgłoskami szczelinowymi zębowymi i dziąsłowymi – głównym procesie różnicującym współczesny język hiszpański.

TAK:
Co oznacza falka nad „el niño”? Dlaczego Hiszpanie śmieją się „jajaja”? I czemu nie respektują dźwięku „k” w „respeto”? O historii słów i dźwięków na Półwyspie iberyjskim i wpływie panujących na terenach cesarstw, królestw i kalifatów na współczesną rozbieżność językową. A także jak temperament społeczeństw latynoamerykańskich wpłynął na brzmienie dialektów po drugiej stronie Atlantyku.

2. Nie zawieraj w abstrakcie informacji, których nie poruszysz potem w referacie i odwrotnie – nie wdawaj się zanadto w szczegóły tematu. Pamiętaj, że ma to być przede wszystkim wprowadzenie.

„Figury retoryczne w muzyce J . S. Bacha”

NIE:
O muzyce mistrza baroku, J. S. Bacha, mówi się, że podąża za słowem. Fuga (z łac. ucieczka) symbolizuje, zgodnie z nazwą, pogoń. Prześledzimy budowę utworu podzieloną na temat (zaczynany z opóźnieniem w kolejnych głosach) złożony z jednego, bądź dwóch taktów oraz kontrapunkt, który pojawia się, gdy inny głos zaczyna prowadzić temat. Opowiem także o innych figurach retorycznych.

TAK:
O muzyce baroku mówi się, że podąża za słowem. Postaram się przybliżyć genezę tego procesu. Na przykładzie muzyki największego barokowego kompozytora, J. S. Bacha, prześledzimy, jak dźwięki, pauzy, harmonie i dysonanse ilustrują emocje oraz dosłowne znaczenie słów. Pokażę także, jaki wpływ ma wizualny układ nut na symboliczne znaczenie utworów (jak np. układanie nut w kształty).

3. Abstrakt to nie streszczenie informacji – nie opisuj w nim faktów, ale opisz to, o czym będziesz mówić. Przede wszystkim chcesz wprowadzić czytelnika w temat twojego referatu.

„Co żyje w puszczy, czyli o hodowli polskiego żubra”

NIE:
Opowiem, że 45 Plebejer miał największy wpływ na pulę genową linii białowiesko-kaukaskiej. Pokażę, że najwięcej żubrów w Polsce żyje obecnie w Puszczy Białowieskiej. Przedstawię także problemy: zabójczą gruźlicę, niemożliwość rozszerzenia wolnej populacji poza Karpaty, trudności w osiągnięciu przez takson populacji przekraczającej 10 tysięcy oraz regres wynikający ze zmian ustrojowych w Europie Wschodniej pod koniec drugiego tysiąclecia.

TAK:
Opiszę historię linii genetycznej polskich żubrów. Pokażę współczesne rozmieszczenie osobników wolnych oraz w niewoli. Przedstawię problemy, na jakie narażona jest wolna populacja, ile czasu musi jeszcze minąć, zanim przestaniemy uznawać je za gatunek zagrożony wyginięciem oraz jak zmiany ustroju politycznego odcisnęły się na żubrze.