Komisja dydaktyczna

Adres kontaktowy: dydaktyka@almukantarat.pl
Przewodnicząca:
Laura Meissner

Zadania komisji:

  • opracowanie planu merytorycznego, konspektów zajęć oraz doświadczeń na obozy astronomiczne,
  • organizacja akcji projektowej,
  • opracowanie zasad, celów i tematów sesji referatowych podczas spotkań Klubu,
  • opracowanie szkoleń o dydaktyce na Wiosenne Warsztaty Kadrowe i dla kadry obozowej,
  • organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania astronomii w szkołach.