Komisja ds. kierunków rozwoju Klubu

Adres kontaktowy: rozwoj@almukantarat.pl
Przewodniczący: Wojciech Rutkowski

Zakres zadań:

  • prowadzenie dyskusji na temat długoterminowych celów, obszarów działalności, grup docelowych oraz potencjalnych większych projektów, które Klub mógłby realizować,
  • opracowywanie wniosków przeprowadzonych dyskusji i przedstawianie ich członkom.