Biuro Klubu

Zarząd Klubu utworzył Biuro Klubu w celu pomocy przy realizacji zadań Sekretarza i Skarbnika. Przewodniczącym Biura Klubu jest Sekretarz. Jeśli chcesz dołączyć do Biura Klubu, napisz na adres: sekretarz@almukantarat.pl.

Biuro Klubu:

  • Przewodnicząca:  Emilia Rzepka – Sekretarz Klubu
  • Mikołaj Bartoszewski
  • Małgorzata Jędruszek
  • Małgorzata Pluskota
  • Aleksandra Puchała