Historia

Tak wszystko się zaczęło...

Pomysł na organizację spotkań naukowych dla młodzieży narodził się już w latach siedemdziesiątych. To wtedy z inicjatywy Marka Szczepańskiego, Tomasza Dzianowicza i Zygmunta Kalisza zaczęły odbywać się na Śląsku zajęcia na świeżym powietrzu organizowane przez Uniwersytet na Trawie, pod patronatem katowickiej chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Z upływem lat Uniwersytet na Trawie przekształcił się w Młodzieżowe Towarzystwo Naukowe. W obrębie tej organizacji funkcjonowały liczne grupy skupiające się na poszczególnych dziedzinach nauki, a zajęcia prowadzone były przez pracowników uczelni wyższych. Na początku lat osiemdziesiątych działalność Towarzystwa zaczęła słabnąć i zakończyła się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego.

Niedługo potem narodził się jednak Uczniowski Ruch Naukowy, który umożliwił organizację spotkań naukowych dla młodzieży z całego kraju. W lecie 1983 roku odbył się organizowany przez ten ruch obóz astronomiczny we Fromborku, który uznajemy za początek naszej działalności.

Już dwa lata później letni obóz astronomiczny odbył się w Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim, gdzie spotykamy się do dzisiaj. Kolejne lata przyniosły ze sobą liczne zmiany w działaniu Uczniowskiego Ruchu Naukowego i choć wiele grup wchodzących w jego skład ostatecznie zakończyło pracę, grupa astronomiczna przetrwała i była w stanie regularnie organizować spotkania kształcące kolejne pokolenia miłośników astronomii.

Wraz z uniezależnieniem się od innych grup naukowych postanowiono nadać klubowi astronomicznemu własną nazwę – „Almukantarat”, zaproponowany przez Piotra Życkiego oraz Mirosława Kutrowskiego. Kluczowy krok w rozwoju klubu nastąpił w roku 1995 kiedy został prawnie zarejestrowany jako Stowarzyszenie Klub Astronomiczny „Almukantarat”. Od tego momentu klub nadzorowany jest przez wybierany co dwa lata Zarząd, a jego członków obowiązuje Statut stowarzyszenia.

Wspomnienia ze spotkań

Kiedy spotykamy się po raz kolejny na jakimś obozie czy seminarium, bardzo często wracamy myślami do dawnych lat, przypominamy sobie ciekawe przygody, nudne referaty, komiczne sytuacje. Jednak pamięć bywa ulotna. Dlatego chcemy poświęcić tę stronę naszym wspomnieniom klubowym.

Osoby posiadające materiały, które mogłyby się znaleźć na tej stronie, prosimy o kontakt. Przecież to nasza wspólna historia.

Zaproszenia na pierwszy obóz w 1983 roku
Relacje ze spotkań Klubu

Poniżej znajduje się lista relacji ze spotkań (obozów, seminariów, zimowisk i nie tylko), które zostały opublikowane na portalu AstroNET od czasów jego założenia.