Komisja Olimpiady Astronomicznej Juniorów

Adres kontaktowy: oaj@almukantarat.pl
Skład komisji:

 • Maksymilian Wdowiarz-Bilski – przewodniczący komisji,
 • Damian Jabłeka,
 • Krzysztof Król,
 • Aleksander Łyczek,
 • Grzegorz Przybyła,
 • Szymon Ryszkowski,
 • Tomasz Skowron,
 • Emilia Torbus.

Zakres zadań:

 • przygotowanie harmonogramu prac nad organizacją olimpiady oraz propozycji jej budżetu,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących olimpiady,
 • ustalanie terminów i koordynacja przeprowadzania wszystkich stopni zawodów,
 • monitorowanie przebiegu zawodów w celu zapewnienia ich rzetelności i zgodności z obowiązującym prawem i regulaminem olimpiady,
 • zatwierdzanie zestawów zadań zawodów wszystkich stopni,
 • zatwierdzanie list klasyfikacyjnych na podstawie liczby punktów uzyskanych przez uczestników oraz przyznawanie, w zależności od miejsca na punktowej liście wyników zawodów III stopnia, tytułów, dyplomów i nagród w oparciu o dostępne środki, ustalone kryteria i wzory.