Konkurs astrofotograficzny

Konkurs astrofotograficzny Klubu Astronomicznego Almukantarat skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. Nagrody to dwa w pełni opłacone pobyty na obozie astronomicznym Klubu Astronomicznego Almukantarat, a także nagrody rzeczowe związane z astronomią.

Stypendium zostało ufundowane między innymi dzięki wsparciu firmy X-Team.

Zadanie konkursowe

Praca konkursowa składa się z:

  • Jednej fotografii konkursowej w formacie cyfrowym (szczegóły w regulaminie poniżej);
  • Opisu technicznego, zawierającego krótką informację co przedstawia zdjęcie, datę, lokalizację, warunki pogodowe, technikę oraz spis sprzętu wykorzystanego do wykonania zdjęcia, parametry użyte do wykonania zdjęcia, techniki oraz narzędzia użyte do obróbki zdjęcia;
  • Opisu autorskiego, o długości od 500 do 1500 znaków, w języku polskim. Forma opisu jest dowolna, może być on opisem zdjęcia, krótkim artykułem naukowym, utworem artystycznym lub innym tekstem.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przesłać na adres e-mail: konkurs.astrofoto@almukantarat.pl

Terminarz

Prace można nadsyłać od 22 lutego 2023 r. do dnia 27 maja 2023 r. do godziny 23:59:59.

Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 6 czerwca 2023 r.

Regulamin

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu do pobrania: regulamin_konkursu_astrofoto_2023

Wymogi dotyczące fotografii

Tematyką fotografii musi być astronomia oraz wymagane jest, by fotografia obejmowała w kadrze przynajmniej jeden obiekt astronomiczny.

Propozycje tematów w 2023 to:
• nocne krajobrazy;
• komety;
• niebo w ruchu na fotografii (ślady gwiazd, ruch ciał niebieskich, dozwolony jest
montaż fotografii wykonanych w odstępach czasu);
• zanieczyszczenie światłem;
• obłoki srebrzyste;
• astrofotografia smartfonem;
• astrofotografia samodzielnie wykonanym instrumentem (w całości lub częściowo);
• astrofotografia bez prowadzenia (np. ze statywu);
• portret miłośnika astronomii (zdjęcia zawierające ludzi oraz niebo).

Fotografia powinna być wysłana w jak najlepszej jakości, w głębi kolorów 24 bit lub lepszej, w jednym z formatów: JPEG, PNG, TIFF.

Fotografia nie mogła zostać zgłoszona na żaden inny trwający konkurs ani nie mogła zostać nagrodzona lub wyróżniona na żadnym zakończonym konkursie.

Fotografia konkursowa oraz pozostałe elementy pracy konkursowej muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu.

Zgłoszenie

Zgłoszenie konkursowe, wysłane drogą elektroniczną na adres konkurs.astrofoto@almukantarat.pl, powinno zawierać:

a) Imię, nazwisko, wiek, szkołę oraz klasę, nazwisko oraz e-mail nauczyciela do kontaktu;
b) Jedną pracę konkursową;
c) W przypadku uczniów zainteresowanych darmowym udziałem w obozie astronomicznym Almukantarat, informacja o tym zainteresowaniu;
d) Konieczne oświadczenia: Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą
(załączniki w regulaminie, mogą być wysłane skany podpisanych dokumentów).