Konkurs stypendialny

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat ma na celu umożliwienie uczniom w trudnej sytuacji finansowej rozwój zainteresowań związanych z astronomią i udział w letnim obozie astronomicznym Klubu Astronomicznego Almukantarat.

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 są uczniami ósmej klasy szkoły podstawowej, 1, 2 lub 3 klasy szkoły ponadpodstawowej, lub 4 klasy technikum. Laureaci konkursu otrzymają w pełni opłacony pobyt na tegorocznych obozach astronomicznych.

Wyniki edycji konkursu w 2024 r.

Zadanie konkursowe
Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 • kategoria I – uczniowie kończący w roku szkolnym 2023/2024 ósmą klasę szkoły podstawowej,
 • kategoria II – uczniowie kończący w roku szkolnym 2023/2024 pierwszą klasę szkoły
  ponadpodstawowej,
 • kategoria III – uczniowie kończący w roku szkolnym 2023/2024 drugą lub trzecią
  klasę liceum, drugą, trzecią lub czwartą klasę technikum albo drugą, lub trzecią klasę
  branżowej szkoły I stopnia.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu popularnonaukowego zgodnego z tematem „Osiągnięcia Polski w astronautyce”.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przesłać na adres e-mail: stypendium@almukantarat.pl lub przy pomocy formularza.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Szczegóły: Kącik uczestnika konkursu

Kryteria
 • Miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 3000 zł (należy przesłać oświadczenie – załącznik nr 2 Regulaminu konkursu).
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas wskazanych w kategoriach wiekowych konkursu (powyżej).
Terminarz

Prace można nadsyłać od 1 lutego 2024 r. do dnia 7 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59:59.

Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 28 kwietnia 2024 r.

Regulamin

Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin konkursu stypendialnego 2024

Poznaj Jury konkursu

Michał to z wykształcenia inżynier kosmiczny, który ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Technicznym w Delft w Holandii. Obecnie ma za sobą prawie pięć lat pracy w przemyśle kosmicznym. Pracował przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale także przy inicjatywach „new space”. Obecnie prowadzi własny startup Revolv Space rozwijający podsystemy do nanosatelitów. Z Almukantaratem związany jest od 11 lat, w ciągu tego czasu aktywnie uczestniczył w życiu Klubu organizując spotkania, prowadząc wykłady i projekty, a także będąc członkiem Zarządu w kadencji 2017-2019.

Kuba – astronom z zawodu i zamiłowania. W 2009 roku pojechał na obóz letni Almukantaratu, złapał bakcyla i już nie puścił. W swojej pracy zajmuje się teorią ewolucji gwiazd w układach podwójnych i powstawania czarnych dziur oraz gwiazd neutronowych. Obecnie pracuje w Europejskim Obserwatorium Południowym w Garching pod Monachium

Ania z zawodu jest inżynierem elektronikiem, ale astronomią interesuje się od lat. Ponad 10 lat temu pojechała na swój pierwszy obóz astronomiczny i tak zaczęła się jej przygoda z Klubem Astronomicznym Almukantarat. Czynnie działa jako popularyzator astronomii, organizując pokazy na piknikach naukowych i wydarzeniach poświęconych kosmosowi, prowadzi zajęcia na obozach astronomicznych, a w latach 2017-2023 z krótką przerwą była członkiem Zarządu Klubu. Od kilku lat jest też redaktorem prowadzonego przez Klub portalu astronomicznego AstroNET.

Kącik uczestnika konkursu

Jakie podstawowe warunki musi spełniać artykuł popularnonaukowy zgłoszony do konkursu?
 1. Praca musi być samodzielna.
 2. Praca musi być zgodna z tematem „Osiągnięcia Polski w astronautyce”.
 3. Praca musi mieścić się w przedziale 1000 – 1500 słów (wliczając w to jednoznaki) nie uwzględniając tytułu pracy.
 4. W pracy powinny zostać podane co najmniej dwa źródła, na podstawie których powstał materiał.
O czym muszę pamiętać przed wysłaniem pracy?
 • Pamiętaj, by podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem na początku pracy.
 • Sprawdź, czy twoja praca ma odpowiedni tytuł (preferowane by był on inny niż temat przewodni konkursu).
 • Upewnij się, czy Ty i Twój rodzic/opiekun podpisał się na wszystkich wymaganych oświadczeniach (zawartych na końcu regulaminu).
 • Jeśli przesyłasz pracę za pomocą maila, pamiętaj, by wskazać kategorię wiekową.
 • Przed wysłaniem maila/formularza zgłoszeniowego, upewnij się, czy załączyłeś wszystkie niezbędne pliki: praca oraz skany/zdjęcia oświadczeń.
W jakim formacie należy przesłać artykuł?

Artykuł najlepiej przesłać w formacie *.pdf, który zachowuje oryginalny wygląd dokumentu bez względu na to, z jakiego oprogramowania lub systemu korzystano podczas jego tworzenia. Wiele popularnych edytorów tekstów takich jak Microsoft Word, Open Office czy Google Docs pozwala na zapisywanie plików w formacie *.pdf.

Dopuszcza się przesłanie pracy w formacie *.doc, *.docx, *.odt, ale należy wziąć pod uwagę, że plik może nie wyświetlać się prawidłowo u osoby sprawdzającej prace.

Nie będą przyjmowane prace w postaci linku do edytora tekstu w chmurze.

Jak rozumieć temat  „Osiągnięcia Polski w astronautyce”?

W 2024 roku planowany jest lot w kosmos drugiego polskiego astronauty w historii – Sławosza Uznańskiego, w związku z czym organizator konkursu zaproponował skupienie się na polskim wkładzie do astronautyki. Warto zaznaczyć, że temat w równym stopniu dotyczy osiągnięć współczesnych, jak i historycznych, dlatego nie ma przeciwwskazań do skupienia się na starszej tematyce.

Praca może skupiać się na pojedynczym zagadnieniu, przedstawiać np. poszczególny projekt, w którym istotny udział brali Polacy. Innym podejściem do stworzenia pracy może być przegląd polskich odkryć na przestrzeni wybranych lat lub omówienie wybranych misji kosmicznych i zastosowanych w nich instrumentów. Warto jednak pamiętać, że poruszenie zbyt wielu tematów w ograniczonej objętości może znacznie wpłynąć na ich wartość merytoryczną i edukacyjną, więc podczas wyboru tematu warto zastanowić się nad tym, jaką formę chcecie nadać swojej pracy.

Jak powinna wyglądać bibliografia?

Oto przykłady przedstawienia bibliografii:

[1]World Health Organisation, Diabetes. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes (dostęp: 17. 03. 2021).

[2]Lourdes A. Alves, João B. Almeida e Silva i Marco Giulietti.“Solubility of d-Glucose in Water and Ethanol/Water Mixtures”.W czasopiśmie: Journal of Chemical & Engineering Data 52.6(2007).

Czy w treści artykułu można wykorzystać grafiki?

Tak, ale wykorzystane grafiki powinny być autorskie lub znajdować się w domenie publicznej albo na licencji Creative Commons, pozwalającej na bezpłatne rozpowszechnianie. Takie grafiki powinny być w odpowiedni sposób opisane, tzn. zawierać informację o autorze grafiki i źródle.

Ocenianie prac

Oceniane zagadnienia (30 pkt)

 • umiejscowienie opisywanego zagadnienia na tle historycznym – 5 pkt
 • zgłębienie tematu i dobór informacji dostosowany do charakteru pracy – 10 pkt
 • analiza znaczenia poruszonego zagadnienia – 5 pkt
 • poprawne używanie i wytłumaczenie terminów naukowych – 5 pkt
 • sposób przedstawienia informacji, przystępność tekstu, konstrukcja wypowiedzi – 5 pkt