Konkurs stypendialny

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat ma na celu umożliwienie uczniom w trudnej sytuacji finansowej rozwój zainteresowań związanych z astronomią i udział w letnim obozie astronomicznym Klubu Astronomicznego Almukantarat.

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami ósmej klasy szkoły podstawowej lub wszystkich klas szkoły średniej z wyjątkiem maturalnej. Laureaci konkursu otrzymają w pełni opłacony pobyt na tegorocznych obozach astronomicznych.

Stypendium zostało ufundowane między innymi dzięki wsparciu firmy X-Team.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu lub nagraniu filmu popularnonaukowego zgodnego z tematem „Rok Kopernika – Polska w kosmosie”.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przesłać na adres e-mail: stypendium@almukantarat.pl

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Szczegóły patrz -> Kącik uczestnika konkursu

Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:
 •  artykuł popularnonaukowy:
  • podkategoria I
  • podkategoria II
 •  film popularnonaukowy:
  • podkategoria I
  • podkategoria II

Podkategoria I – dla uczniów kończących w roku szkolnym 2022/2023 ósmą klasę szkoły podstawowej.

Podkategoria II – dla uczniów kończących w roku szkolnym 2022/2023 pierwszą, drugą i trzecią klasę liceum lub pierwszą, drugą, trzecią i czwartą klasę technikum.

Kryteria
 • Miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 2500 zł (należy przesłać oświadczenie – załącznik nr 2 Regulaminu konkursu).
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej).
Terminarz

Prace można nadsyłać od 15 lutego 2023 r. do dnia 16 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 28 kwietnia 2023 r.

Regulamin
Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin_konkursu_stypendialnego_2023
Poznaj Jury konkursu

Michał to z wykształcenia inżynier kosmiczny, który ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Technicznym w Delft w Holandii. Obecnie ma za sobą prawie pięć lat pracy w przemyśle kosmicznym. Pracował przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale także przy inicjatywach „new space”. Obecnie prowadzi własny startup Revolv Space rozwijający podsystemy do nanosatelitów. Z Almukantaratem związany jest od 11 lat, w ciągu tego czasu aktywnie uczestniczył w życiu Klubu organizując spotkania, prowadząc wykłady i projekty, a także będąc członkiem Zarządu w kadencji 2017-2019.

Kuba – astronom z zawodu i zamiłowania. W 2009 roku pojechał na obóz letni Almukantaratu, złapał bakcyla i już nie puścił. W swojej pracy zajmuje się teorią ewolucji gwiazd w układach podwójnych i powstawania czarnych dziur oraz gwiazd neutronowych. Obecnie pracuje w Europejskim Obserwatorium Południowym w Garching pod Monachium

Ania z zawodu jest inżynierem elektronikiem, ale astronomią interesuje się od lat. 10 lat temu pojechała na swój pierwszy obóz astronomiczny i tak zaczęła się jej przygoda z Klubem Astronomicznym Almukantarat. Czynnie działa jako popularyzator astronomii, organizując pokazy na piknikach naukowych i wydarzeniach poświęconych kosmosowi, prowadzi zajęcia na obozach astronomicznych, a od 2017 roku z krótką przerwą jest członkiem Zarządu Klubu. Od kilku lat jest też redaktorem prowadzonego przez Klub portalu astronomicznego AstroNET.

Kącik uczestnika konkursu