Konkurs stypendialny

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat

Stypendium obozowe Klubu Astronomicznego Almukantarat ma na celu umożliwienie uczniom w trudnej sytuacji finansowej rozwój zainteresowań związanych z astronomią i udział w letnim obozie astronomicznym Klubu Astronomicznego Almukantarat.

Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami ósmej klasy szkoły podstawowej lub wszystkich z wyjątkiem ostatniej klasy (maturalnej) szkoły średniej. Laureaci konkursu otrzymają w pełni opłacony pobyt na tegorocznych obozach astronomicznych.

Stypendium zostało ufundowane między innymi dzięki wsparciu firmy X-Team.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu lub nagraniu filmu popularnonaukowego zgodnego z tematem „Rok Kopernika – Polska w kosmosie”.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przesłać na adres e-mail: stypendium@almukantarat.pl

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 

Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:
 •  artykuł popularnonaukowy:
  • podkategoria I
  • podkategoria II
 •  film popularnonaukowy:
  • podkategoria I
  • podkategoria II

Podkategoria I – dla uczniów kończących w roku szkolnym 2022/2023 ósmą klasę szkoły podstawowej.

Podkategoria II – dla uczniów kończących w roku szkolnym 2022/2023 pierwszą, drugą i trzecią klasę liceum lub pierwszą, drugą, trzecią i czwartą klasę technikum.

Kryteria
 • Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 2500 zł na osobę (należy przesłać oświadczenie – załącznik nr 2 Regulaminu konkursu).
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej).
Terminarz

Prace można nadsyłać od 15 lutego 2023 r. do dnia 16 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi nie później niż 28 kwietnia 2023 r.

Regulamin
Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin_konkursu_stypendialnego_2023

Kącik uczestnika konkursu