Jesienne stypendium Portalu Astronomicznego AstroNET

Jesienne stypendium Portalu Astronomicznego AstroNET to konkurs skierowany do uczestników II turnusu tegorocznego obozu astronomicznego.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu popularnonaukowego na podstawie swojego referatu wygłoszonego w trakcie sesji referatów obozu astronomicznego.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przesłać na adres e-mail: redakcja@astronet.pl.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Nagrodą w konkursie jest nieodpłatne uczestnictwo w jesiennym seminarium astronomicznym 2024 (więcej informacji na jego temat pojawi się na jego stronie w przyszłości).

Terminarz

Prace można nadsyłać od 5 lipca 2024 r. do 1 września 2024 r. do godziny 23:59:59.

Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi nie później niż 14 września 2024 r.

Regulamin

Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin konkursu AstroNETu 2024

Komisja konkursowa

Komisja konkursowa jest w składzie: Zofia Lamęcka, Laura Meissner, Anna Wizerkaniuk.

W jakim formacie należy przesłać artykuł?

Artykuł najlepiej przesłać w formacie *.pdf lub*.tex, który zachowuje oryginalny wygląd dokumentu bez względu na to, z jakiego oprogramowania lub systemu korzystano podczas jego tworzenia. Wiele popularnych edytorów tekstów takich jak Microsoft Word, Open Office czy Google Docs pozwala na zapisywanie plików w formacie *.pdf.

Dopuszcza się przesłanie pracy w formacie *.doc, *.docx, *.odt, ale należy wziąć pod uwagę, że plik może nie wyświetlać się prawidłowo u osoby sprawdzającej prace.

Nie będą przyjmowane prace w postaci linku do edytora tekstu w chmurze.

Jak powinna wyglądać bibliografia?

Oto przykłady przedstawienia bibliografii:

[1] World Health Organisation, Diabetes. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes (dostęp: 17. 03. 2021).

[2] Lourdes A. Alves, João B. Almeida e Silva i Marco Giulietti.“Solubility of d-Glucose in Water and Ethanol/Water Mixtures”.W czasopiśmie: Journal of Chemical & Engineering Data 52.6(2007).

Czy w treści artykułu można wykorzystać grafiki?

Tak, ale wykorzystane grafiki powinny być autorskie lub znajdować się w domenie publicznej albo na licencji Creative Commons, pozwalającej na bezpłatne rozpowszechnianie. Takie grafiki powinny być w odpowiedni sposób opisane, tzn. zawierać informację o autorze grafiki i źródle.

Ocenianie prac

Oceniane zagadnienia (30 pkt)

  • Zgłębienie tematu i dobór informacji dostosowany do charakteru pracy – 10 pkt,
  • Sposób przedstawienia informacji, przystępność tekstu, konstrukcja wypowiedzi – 10 pkt,
  • Poprawność interpunkcyjna, ortograficzna, stylistyczna oraz w opisaniu źródeł i grafik –10 pkt.