Patronat Klubu

Jeśli organizujesz wydarzenie lub tworzysz produkt o charakterze edukacyjnym lub naukowym, w szczególności popularyzujący astronomię i nauki pokrewne wśród młodzieży, możesz uzyskać Patronat Klubu Astronomicznego Almukantarat nad tym wydarzeniem lub produktem. W tym celu prosimy o przesłanie propozycji współpracy na klub@almukantarat.pl lub poprzez poniższy formularz.

Zasady Patronatu Klubu
  1. Patronat Klubu w zależności od potrzeb wnioskodawcy może przyjąć formę i zostać ogłoszony jako: Patronat, partnerstwo, wsparcie wydarzenia, Patronat merytoryczny, Patronat Honorowy lub udział Prezesa Klubu w Komitecie Honorowym wydarzenia.
  2. W przypadku wydarzeń o charakterze cyklicznym o Patronat Klubu należy występować każdorazowo.
  3. Klub nie ponosi prawnej odpowiedzialności za wydarzenie lub produkt, który objął Patronatem.
  4. W przypadku przyznania Patronatu zaleca się ekspozycję logo Klubu w materiałach poświęconych wydarzeniu/produktowi oraz na stronie internetowej wydarzenia/produktu.
  5. Klub informuje swoich członków o przyznaniu Patronatu, zachęca ich do udziału w wydarzeniu oraz publikuje informację o przyznaniu Patronatu w mediach społecznościowych i na swojej stronie internetowej. Klub jest również otwarty na możliwość wsparcia merytorycznego.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiana charakteru wydarzenia/produktu na sprzeczny z celem statutowym Klubu lub pojawienie się okoliczności mogących naruszyć wizerunek Klubu jako Patrona, Klub może unieważnić decyzję o przyznaniu Patronatu, o czym bezzwłocznie informuje wnioskodawcę. W takim wypadku wnioskodawca bezzwłocznie usuwa logo Klubu ze strony wydarzenia/produktu oraz z innych materiałów powstałych po przekazaniu informacji o unieważnieniu Patronatu.