Ziemia – Błękitna Planeta

Opublikowane przez Jan Roguwski w dniu

Dane ogólne

 • Masa — 5,976×1024 kg
 • Objętość — 108,321×1010 km3
 • Średnica — równikowa 12756,3 km
 • Średnia — gęstość 5,515 g/cm3
 • Grawitacja — 9,78 m/s2
 • Temperatura ciała — 147,3 K

Parametry orbity

 • Min. odległość od Słońca — 147,1×106 km
 • Średnia odległość od Słońca — 149,5×106 km
 • Max. odległość od Słońca — 152,1×106 km
 • Średnia prędkość orbitalna — 29,79 km/s
 • Nachylenie równika do orbity — 23,45°
 • Czas obrotu wokół osi — 23,9 h
 • Czas obiegu wokół Słońca — 365,256 dnia

Powierzchnia Ziemi

 • Oceany — pokrywają 70% powierzchni Ziemi
 • Kontynenty — ok. 30% powierzchni Ziemi
 • Czapy lodowe — w Układzie Słonecznym są one bardzo rzadkim zjawiskiem
 • Atmosfera — pełni funkcję ochronną przed promieniowaniem i reguluje temperaturę

Wnętrze Ziemi

 • Jądro — najbardziej wewnętrzna sfera Ziemi
  • Jądro zewnętrzne — które nie jest ciałem sztywnym
  • Jądro wewnętrzne — wykazuje sztywność ciała stałego
 • Płaszcz — jedna z powłok wnętrza kuli ziemskiej
 • Skorupa — najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej

Skład atmosfery

 • Azot — 78,1%
 • Tlen — 20,9%
 • Argon — 0,9%
 • Inne pierwiastki — 0,1%
Kategorie: Wiedza

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder