Zespół ds. opracowania polityki ochrony małoletnich

Przewodnicząca: Karolina Wilk

Zadania zespołu:

  • przedyskutowanie zasad bezpiecznej rekrutacji kadry, ​bezpiecznych relacji małoletni-kadra, sposobu reagowania na przypadki podejrzeń, że małoletni doświadcza krzywdzenia, prowadzenia rejestru interwencji​, przygotowania kadry do stosowania standardów, przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposobu dokumentowania tych czynności​,
  • opracowanie standardów ochrony małoletnich w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r., w formie polityki ochrony małoletnich odpowiadającej działalności Klubu,
  • przesłanie propozycji polityki ochrony małoletnich Zarządowi Klubu przed dniem 10 czerwca 2024 r.