Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Wizualizacja sprawozdania finansowego za 2021 rok

Załącznik do sprawozdania

Dodatkowe informacje:

Otrzymane darowizny w 2021 roku: 25 060,17 zł, w tym 0 zł od osób prawnych, od których otrzymalibyśmy jednorazową darowiznę przekraczającą 15 000 zł lub od których suma wszystkich otrzymanych darowizn w danym roku przekroczyłaby 35 000 zł.