Ruszyły zapisy na tegoroczne obozy astronomiczne

Opublikowane przez Anna Wizerkaniuk w dniu

Od dzisiaj (1 marca) można zapisywać się na obozy astronomiczne, które odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, niedaleko Wielunia. W tym roku Klub organizuje trzy turnusy:

  • Turnus I – dla uczniów 8. klasy szkoły podstawowej*:
    20 lipca – 3 sierpnia 2024 r.
  • Turnus II – dla uczniów 1. klasy szkoły ponadpodstawowej*:
    4 – 17 sierpnia 2024 r.
  • Turnus III – dla uczniów 2. lub 3. klasy szkoły ponadpodstawowej i 4. klasy technikum*:
    18 sierpnia – 1 września 2024 r.

*mowa o klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024

Formularz zapisowy dostępny jest na stronie obozu w zakładce zapisy. Zgłoszenie można wysłać do 12 maja br.

Terminarz zapisów:

12 maja

– przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy

13 maja

– przesłanie pocztą karty uczestnika oraz podpisanych ogólnych warunków uczestnictwa na adres otrzymany w wiadomości mailowej (liczy się data stempla pocztowego),

– wpłata pierwszej transzy w wysokości 750 zł  na rachunek głównego Organizatora (Klub Astronomiczny Almukantarat).

– przesłanie formularza z tematem referatu wraz z abstraktem, w celu wzięcia udziału w obozowej sesji referatowej (dotyczy uczestników II i III turnusu).

6 czerwca

– wpłata drugiej transzy, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1350 zł (lub 1450 zł w przypadku wyboru diety innej niż mięsna) na rachunek Współorganizatora (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie obozu oboz.almukantarat.pl. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne turnusy: oboz.almukantarat.pl/kontakt

Jednocześnie przypominamy, że organizowane są konkurs stypendialnykonkurs astrofotograficzny, w których można wygrać darmowy pobyt na obozie.

Paulina Kudzia