Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Wizualizacja sprawozdania finansowego za 2022 rok

Załącznik do sprawozdania

Dodatkowe informacje:

Otrzymane darowizny w 2022 roku: 30 188,17 zł, w tym 0 zł od osób prawnych, od których otrzymalibyśmy jednorazową darowiznę przekraczającą 15 000 zł lub od których suma wszystkich otrzymanych darowizn w danym roku przekroczyłaby 35 000 zł.