Rada Klubu grudzień 2001

Opublikowane przez Tomasz Sowiński w dniu

W dniu 15 grudnia odbyła się Rada Klubu, na której omówiliśmy strategię działania na rok 2002. Przyjęliśmy dość ambitny plan zorganizowania w przyszłym roku zimowiska, seminarium wiosennego, dwóch obozów letnich. Jesienią dodatkowo odbędą się prawdopodobnie dwa seminaria. Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu przeprowadzenia rekrutacji na obóz dla nowego naboru. Prawdopodobnie wrócimy do starej tradycji Klubu i na obóz zaprosimy osoby startujące w konkursach przedmiotowych. Będzie to wymagało wysiłku wszystkich członków Klubu — już niedługo wszystkie informacje zostaną rozesłane pocztą elektroniczną. Dyskusja nad legitymacjami członkowskimi została odłożona do czasu otwarcia rachunku bankowego w innym banku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder