Almukantarat Organizacją Pożytku Publicznego

Opublikowane przez Anna Wizerkaniuk w dniu

Klub Astronomiczny Almukantarat uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Już od 2025 roku będzie można przekazać 1,5% podatku na działalność naszego stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem Klub Astronomiczny Almukantarat prowadzi działalność pożytku publicznego:

odpłatną w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży zainteresowanej astronomią lub naukami pokrewnymi, seminariów, warsztatów, prelekcji, pokazów i innych spotkań o charakterze popularnonaukowym, oraz programów stypendialnych i szkoleniowych skierowanych do młodzieży (85.59.B wg Polskiej Klasyfikacji Działalności)

nieodpłatną w zakresie:

  1. prowadzenia internetowych serwisów informacyjnych z dziedziny rozwoju nauki i innej działalności internetowej mającej na celu promocję astronomii i nauk pokrewnych (63.12.Z);
  2. organizowania kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób objętych działalnością Klubu, w szczególności warsztatów, prelekcji, wystaw, pokazów i konkursów skierowanych do młodzieży (85.59.B);
  3. wydawania książek, informatorów, materiałów szkoleniowych o tematyce astronomicznej lub bliskiej astronomii (58.11.Z);
  4. prowadzenia innej działalności wydawniczej w celu promocji astronomii i nauk pokrewnych (58.19.Z);
  5. prezentowania właściwym organom administracji publicznej opinii, wniosków i postulatów dotyczących celu statutowego, współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, osobami fizycznymi oraz innymi jednostkami w celu promocji astronomii i nauk pokrewnych (94.12.Z).