Zjazd Klubu 2001

Opublikowane przez Tomasz Sowiński w dniu

Dziś odbył się Zjazd Klubu. Podczas obrad wysłuchano sprawozdania z działalności Rady Klubu oraz Komisji Rewizyjnej, która bardzo pozytywnie wypowiedziała się o podjętych przez Radę zadaniach. Zjazd udzielił ustępującym władzom absolutorium i przedyskutował plan działania Klubu na najbliższe lata. Nieznacznym zmianom uległ Statut Klubu, który wejdzie w życie zaraz po uprawomocnieniu orzeczeniem sądowym. Zjazd wybrał również nowe władze Klubu — Radę Klubu oraz Komisję Rewizyjną. Po zakończeniu Zjazdu odbyła się Rada Klubu, na której omówiono priorytety działania nowych władz oraz sposób ich realizacji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder