Etap mazowiecki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 2024

Opublikowane przez Szymon Ryszkowski w dniu

Klub Astronomiczny Almukantarat rozpisuje w roku szkolnym 2023/2024 konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół średnich (dodatkowo dla zdolnych uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej) w województwie mazowieckim w ramach etapu wojewódzkiego OMSA.

Czym jest OMSA?

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne jest imprezą i konkursem o zasięgu ogólnopolskim organizowanym przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na napisaniu pracy popularnonaukowej oraz przedstawieniu 15-minutowej prezentacji na jej temat.

W jury OMSA zasiadają m.in. znani astronomowie, którzy przede wszystkim oceniają referaty, sposób wygłoszenia i wiedzę uczestników, ale są również głosem doradczym w sprawach organizacyjnych i merytorycznych, mając wpływ na przebieg i ostateczny kształt seminariów.

Jak wziąć udział?

By wziąć udział, należy wysłać swoją pracę na adres organizatora wojewódzkiego OMSA. Lista organizatorów pojawi się na stronie OMSA (https://www.planetarium.grudziadz.pl/omsa/). Jeśli jesteś uczniem szkoły na terenie woj. mazowieckiego, możesz do 16 lutego 2024 r. wysłać swoją pracę na adres omsa@almukantarat.pl.

Więcej szczegółów na stronie etapu mazowieckiego (https://omsa.almukantarat.pl/).

Obozowa sesja referatowa

W wyniku współpracy naszego Klubu z Planetarium w Grudziądzu, sesje referatowe podczas naszych obozów astronomicznych są traktowane jako etap specjalny eliminacji do finału OMSA, w związku z czym zwycięzcy obozowych sesji referatowych są zaproszeni do wygłoszenia swojego referatu podczas finału OMSA w Grudziądzu. Więcej informacji znajduje się na stronie https://oboz.almukantarat.pl/referaty/.