Posiedzenie Rady Klubu grudzień 2002

W sobotę 7 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Klubu. W spotkaniu oprócz członków Rady i Komisji Rewizyjnej udział brali zaproszeni goście. Dyskutowaliśmy o przebiegu spotkań w nadchodzącym roku i sposobie przeprowadzenia rekrutacji na obóz 2003. Podjęliśmy również decyzję o przygotowaniu kompleksowego planu pracy na obozach letnich, którego wstępny szkic przedstawili Wojciech Rutkowski i Łukasz Wiśniewski. Rada zaakceptowała ostateczny Czytaj dalej…

Rada Klubu czerwiec 2002

Przedwczoraj, 22 czerwca, odbyła się Rada Klubu, na której przedyskutowaliśmy aktualne przygotowania do akcji letniej. Odbyła się również prezentacja międzynarodowego programu edukacyjnego „Hands on Universe” przygotowana przez prof. Lecha Mankiewicza z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, który jest koordynatorem projektu w Polsce. Dodatkowo dr hab. Grzegorz Wrochna z Instytutu Problemów Jądrowych zaprezentował nam jak tanim kosztem z użyciem kamery ineternetowej można wykonać profesjonalne Czytaj dalej…

Rada Klubu marzec 2002

W sobotę (23 marca) w Warszawie odbyła się Rada Klubu, na której przedyskutowaliśmy kolejny etap akcji letniej związanej z nowym naborem. Nawiązaliśmy pozytywny kontakt z 13 województwami w sprawie konkursów przedmiotowych, co dobrze wróży na przyszłość (choć astronomowie w fatum nie wierzą). Jeszcze w maju odbędzie się seminarium wiosenne w „Perkozie”, którego organizatorem będzie Marek Nikołajuk. Wszystkie informacje zostaną rozesłane pocztą tradycyjną. Apeluję, aby odpowiadać Czytaj dalej…

Rada Klubu grudzień 2001

W dniu 15 grudnia odbyła się Rada Klubu, na której omówiliśmy strategię działania na rok 2002. Przyjęliśmy dość ambitny plan zorganizowania w przyszłym roku zimowiska, seminarium wiosennego, dwóch obozów letnich. Jesienią dodatkowo odbędą się prawdopodobnie dwa seminaria. Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu przeprowadzenia rekrutacji na obóz dla nowego naboru. Prawdopodobnie wrócimy do starej tradycji Klubu i na Czytaj dalej…

Zjazd Klubu 2001

Dziś odbył się Zjazd Klubu. Podczas obrad wysłuchano sprawozdania z działalności Rady Klubu oraz Komisji Rewizyjnej, która bardzo pozytywnie wypowiedziała się o podjętych przez Radę zadaniach. Zjazd udzielił ustępującym władzom absolutorium i przedyskutował plan działania Klubu na najbliższe lata. Nieznacznym zmianom uległ Statut Klubu, który wejdzie w życie zaraz po uprawomocnieniu orzeczeniem sądowym. Zjazd wybrał również nowe władze Klubu — Radę Czytaj dalej…

Rada Klubu październik 2001

Dnia 15 września br. odbyła się Rada Klubu. W trakcie obrad omówiono przebieg akcji letniej, przyjęto do Klubu dwóch nowych członków oraz ustalono termin i miejsce Zjazdu Klubu. Zjazd odbędzie się 27 października 2001 o godzinie 11:30 w Sali Seminaryjnej CAMK. W przypadku braku quorum, drugim terminem Zjazdu jest 27 października 2001, godz. 12:00. Dojazd do budynku CAMK (ul. Bartycka 18) Czytaj dalej…

Rada Klubu marzec 2001

Dzisiaj odbyła się Rada Klubu. W wyniku burzliwej dyskusji zadecydowano o najbliżej strategii działań Klubu. Między innymi ustalono terminy oraz ilość spotkań: seminarium wiosennego dla rocznika 2000 oraz obozów letnich. Ustalono również termin przyszłej Rady oraz wstępnie termin Zjazdu na 27 października 2001 roku. Przedyskutowano przygotowany przez Gabriela Pietrzkowskiego projekt przyszłej legitymacji Klubu.

Rada Klubu październik 2000

W Sali Seminaryjnej CAMK w dniu 15 października 2000 roku w siedzibie Klubu odbyła się Rada Klubu. Podczas niej m.in. przyjęto nowych członków do grona Almukantaratu, ustalono wysokość składki członkowskiej na 2001 rok, przedyskutowano plany najbliższych spotkań Klubu. Odbędzie się seminarium jesienno-zimowe dla rocznika 1999 i seminarinarium wiosenne dla rocznika 2000.