Posiedzenie Rady Klubu grudzień 2002

Opublikowane przez Tomasz Sowiński w dniu

W sobotę 7 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Klubu. W spotkaniu oprócz członków Rady i Komisji Rewizyjnej udział brali zaproszeni goście. Dyskutowaliśmy o przebiegu spotkań w nadchodzącym roku i sposobie przeprowadzenia rekrutacji na obóz 2003. Podjęliśmy również decyzję o przygotowaniu kompleksowego planu pracy na obozach letnich, którego wstępny szkic przedstawili Wojciech Rutkowski i Łukasz Wiśniewski. Rada zaakceptowała ostateczny wygląd legitymacji członkowskiej przedstawionej przez Gabriela Pietrzkowskiego. Rada Klubu zdecydowała, że w czasie zbliżających się ferii szkolnych zostanie zorganizowane zimowisko dla roczników 1999, 2000. Dla najmłodszych uczestników naszych obozów zostanie zorganizowane seminarium wczesnowiosenne na początku marca. Wszystkie informacje zostaną rozesłane pocztą.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder