Akcja letnia 2008

Opublikowane przez Leszek Błaszczyk w dniu

30 sierpnia zakończyła się tegoroczna akcja letnia. W tym roku zorganizowalismy aż trzy spotkania. Akcja zaczęła się trzydniowym spotkaniem jubileuszowym, na które licznie przybyli członkowie Klubu. Przeprowadziliśmy także dwa bardzo liczne i udane obozy. Mimo że kadra pierwszego obozu składała się z ludzi, którzy w swoich rolach wystąpili pierwszy raz, obóz był bardzo udany. W imieniu Władz Klubu pragnę podzekować wszystkim, którzy poświęcili swój czas i siły aby przygotować kolejną akcję letnią.
Władze Klubu przykładają szczególną troskę do przyjmowania nowych członków, którzy w przyszłości będą decydować o charakterze Klubu i organizować spotkania. Dlatego podczas tegorocznych obozów letnich zaproponowaliśmy podpisanie deklaracji członkowskiej pięciu osobom. Są to Aleksandra Janczak, Witold Gospodarczyk, Dorota Gregorowicz, Anna Ogorzałek i Aleksandra Bej. Głosowanie nad przyjęciem w/w osób odbedzie się na najbliższym posiedzeniu Rady Klubu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder