Spotkanie Rady Klubu czerwiec 2004

Opublikowane przez Łukasz Wiśniewski w dniu

W sobotę, 19 czerwca w CAMK odbyła się Rada Klubu. Zaakceptowane zostało sprawozdanie finansowe za rok 2003. Omówiono stan akcji letniej 2004. Rada Klubu podjęła decyzję utworzenia stanowiska Intendenta Klubu, czyli osoby odpowiadającej za majątek trwały. Został nim Mariusz Tokarski, do którego prosimy zgłaszać fakt przechowywania zasobów należących do Klubu. Rada ustaliła składkę członkowską na rok 2004 na identycznym poziomie jak w roku ubiegłym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder