Spotkanie Rady Klubu październik 2004

Opublikowane przez Wojciech Rutkowski w dniu

Spotkała się Rada Klubu.

  • Przyjęto protokoły z poprzednich zebrań Rady Klubu.
  • Przedyskutowano udział Klubu w programie „Hands On Universe” oraz unijnym programie „Młodzież”.
  • Omówiono przebieg obozów letnich w Załęczu Wielkim. Zakończyły się one sukcesem pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
  • Zaakceptowano ramowy plan organizacji zimowisk — odbędą się dwa następujące po sobie tygodniowe zimowiska.

Do Klubu przyjęty został nowy członek — Paweł Laskoś. Gratulujemy i życzymy sukcesów we współpracy z „Almukantaratem”. Ku Chwale Astronomii!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder