Zjazd Klubu 2005

Opublikowane przez Wojciech Rutkowski w dniu

W sobotę odbył się Zjazd Klubu. Omówiona została działalność Klubu w czasie ostatnich dwóch lat, członkowie Klubu udzielili absolutorium władzom Klubu. Przyjęty został regulamin odznaki Członka Honorowego i Sympatyka Klubu, przewodniczącym Kapituły odznaki Członka Honorowego został Piotr Życki. Wybrano nowy skład Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej. Dyskutowano o przyszłej działalności stowarzyszenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder